Välkommen till VGN Släktforskare

VGN är en lokal släktforskarförening som vill främja släktforskningen och hembygdsforskningen i de tre kommunerna Vara, Grästorp och Essunga. VGN står för huvudorterna i respektive kommun, Vara, Grästorp och Nossebro.

Kommunerna omfattar de gamla pastoraten: Bitterna, Jung, Larv, Levene, Norra Vånga, Ryda, Skarstad, Flo, Särestad, Tengene, Främmestad och Lekåsa, med tillsammans ca 45 socknar, se fliken Socknar ovan.

Vi skickar 2-3 gånger om året ut ett litet informationsblad till medlemmarna, kallad Slättforskaren. På biblioteken i Vara, Grästorp och Nossebro brukar vi ha släktforskningshjälp (Drop-In) vid ungefär sex tillfällen vardera under året. Däremellan försöker vi anordna utflykter och studiebesök m.m. Vi svarar gärna på släktforskningsfrågor så gott vi förmår, både de vi får via epost och de vi upptäcker på Anbytarforum och i grupper på Facebook. 

Medlemsavgift för 2024 100:-  Familjemedlem 50:-
Bankgiro 5007-7460

epost: vgn.styrelse@gmail.com

VGN Släktforskare startade sin verksamhet mars 2004, då de två föreningarna Vara-Grästorps släktforskarförening och Nossans forskarklubb gick samman. Vara-Grästorps släktforskarföreningen bildades 1981.