Välkommen till VGN Släktforskare

VGN är en lokal släktforskarförening som vill främja släktforskningen och hembygdsforskningen i de tre kommunerna Vara, Grästorp och Essunga.

Kommunerna omfattar de gamla pastoraten: Bitterna, Jung, Larv, Levene, Norra Vånga, Ryda, Skarstad, Flo, Särestad, Tengene, Främmestad och Lekåsa, med tillsammans ca 45 socknar.

VGN Släktforskare startade sin verksamhet mars 2004, då de två gamla föreningarna Vara-Grästorps släktforskarförening och Nossans forskarklubb gick samman. Vara-Grästorps släktforskarföreningen bildades 1981.
VGN står för huvudorterna i respektive kommun, Vara, Grästorp och Nossebro. Medlemsantalet är runt 100 st.

Vi skickar 2-3 gånger om året ut ett litet informationsblad till medlemmarna, kallad Slättforskaren. På biblioteken i Vara, Grästorp och Nossebro brukar vi ha släktforskningshjälp vid sex tillfällen vardera under året. Däremellan försöker vi anordna utflykter och studiebesök.
(OBS ligger nere under pandemin. Vi skickar ut Slättforskaren, samt hjälper till med släktforskningsfrågor via telefon och epost)

Medlemsavgift för 2023 100:-  Familjemedlem 50:-
Bankgiro 5007-7460

epost: vgn.styrelse@gmail.com