Välkommen till VGN Släktforskare

VGN är en lokal släktforskarförening som vill främja släktforskningen och hembygdsforskningen i de tre kommunerna Vara, Grästorp och Essunga.

Kommunerna omfattar de gamla pastoraten: Bitterna, Jung, Larv, Levene, Norra Vånga, Ryda, Skarstad, Flo, Särestad, Tengene, Främmestad och Lekåsa, med tillsammans ca 45 socknar.

VGN Släktforskare startade sin verksamhet mars 2004, då de två gamla föreningarna Vara-Grästorps släktforskarförening och Nossans forskarklubb gick samman. Vara-Grästorps släktforskarföreningen bildades 1981.
VGN står för huvudorterna i respektive kommun, Vara, Grästorp och Nossebro. Medlemsantalet är runt 100 st.

Medlemsavgift för 2020 100:-  Familjemedlem 50:-
Bankgiro 5007-7460

epost: vgn.styrelse@gmail.com