Klart med flytt av hemsidan

Flytten av hemsidan är nu färdig. Ett stort tack till Nina Mårtensson på Sveriges släktforskarförbund som har hjälp oss med flytten. Hennes hjälp har varit ovärderlig.

Vår hemsida ligger för närvarande under portalen Leva på Landet. Denna portal kommer att stängas siste april 2019. Med anledning av detta så flyttas hemsidan till Sveriges släktforskarförbunds webbhotell. När flytten sker är ännu inte klart. Den nya adressen blir vgnslaktforskare.se

Arkivens Dag 2018

Nu på lördag den 10/11 är det Arkivens Dag. Årets tema är Fest och glädje. Vara kommunarkiv samarrangerar i år med VGN. Det är öppet 10-14 och det kommer att bjudas på cider med tilltugg. Arkivet firar att det utsågs till Årets arkiv 2018. VGN släktforskare kommer att finnas på arkivet under hela dagen med information om föreningen och om släktforskning i stort. Helge Svantesson visar databasen över Sandåkersläkten .   Välkomna

Ny Dataskyddsförordning -GDPR

Den 25 maj 2018 trädde en ny dataskyddsförordning i kraft. Den ersatte den gamla Personuppgiftslagen PUL. Vad det innebär för dig som medlem i VGN Släktforskare kan du läsa om under fliken Styrelsen m.m. – GDPR. Vi har även publicerat våra stadgar.

Nyinköpta böcker

Fem nya böcker har köpts in till VGN:s bibliotek, som förvaras i föreningens skåp på Vara bibliotek. Alla fem är handböcker utgivna av Sveriges släktforskarförbund. Möjlighet finns att låna i samband med VGN:s aktiviteter på biblioteket.

Böckerna är:
Emigrantforskning  – handbok nr 1
Släktforska med DNA – handbok nr 9
Släktforskning i Norden – tre delar – Finland, Norge, Danmark

Bokgåva

VGN har fått som gåva ett exemplar av boken om Bjärby socken.  Grundarbetet har utförts av en studiecirkel med start 1981. Materialet har nu sammanstält av Astrid Svensson och till sin hjälp har hon haft Inger Syhlén Jonsson.  

Tack för gåvan

Foto Helge och diplomet

Sveriges Släktforskarförbunds hedersdiplom

Som vi tidigare berättat om har Helge Svantesson, Larv, tilldelats ovan nämnda diplom. Utdelningen skedde under Stämmomiddagen i Köping 24 augusti 2013.

Sveriges Släktforskarförbunds hedersdiplom till Helge Svantesson

VGN Släktforskare nominerade i våras vår förre kassör Helge Svantesson, Larv till detta hedersdiplom. Till vår glädje godtogs nomineringen och Helge kommer att få ta emot diplomet under Stämmomiddagen i Köping.

Så här skriver förbundsstyrelsen i Angeläget (informationsblad till medlemsorganisationerna)

Helge Svantesson har länge varit en aktiv släkt- och hembygdsforskare som förtjänstfullt har delat med sig av sin kunskap till såväl medlemmar i föreningen, hembygdsforskare, svenskamerikaner på besök i bygden och på Anbytarforum. I det stora, under många år, av Helge Svantesson framforskade materialet finns en skatt av uppgifter att ösa ur. Under 2013 planerar Helge att ge ut en CD med släktutredningar.
I föreningen (VGN) har Helge varit kassör i många år, men också kassör i Västgöta Genealogiska förening under flera år. Helge har varit och är fortfarande ansvarig för VGN:s forskarservice. Dessutom har Helge lett släktforskarkurser på Vara bibliotek under flera år, vissa år dubblerade kurser. På följande adress så kan man läsa om ett annat projekt som ligger Helge varmt om hjärtat: http://helgesv.blogspot.se/ (Sandåkersläkten)

VGF:s Diplom utdelat till medlemmar i VGN

Vid Västgöta Genealogiska Förenings årsmöte 2013 i Vara tilldelades tre av våra medlemmar deras ”Diplom för förtjänstfullt genealogiskt arbete”. Dessa tre var Barbro Backlund, Kerstin Enström och Sven Larsson. Dessutom har ett diplom tilldelats Sven-Olof Ask, bördig från Längjum.

 Grattis önskar VGN.

Det första diplomet delades ut 1985.  Före årets mottagare har diplomet delats ut minst 13 gånger till medlemmar i VGN och andra med anknytning till våra bygder.