Emigranter

Emigranter

De allra flesta svenskar har på något sätt emigranter i sin släkt. Den största vågen var under senare delen av 1800-talet och de första årtiondena på 1900-talet. De allra flesta emigrerade till Nordamerika – USA och Canada. Men emigration förekom också till Australien, Nya Zeeland, Brasilien, Tyskland, Danmark, Norge bara för att nämna några länder. Här koncentrerar vi oss mest på utflyttningen till Nordamerika.

Erfarna emigrantforskare brukar ofta rekommendera att man försöker forska fram så mycket som möjligt av vad som kan finnas i Sverige om emigranten.
Vad står i husförhörslängderna/församlingsböckerna och utflyttningslängderna? Finns det brev och foton kvar hos släkten? Bouppteckningarna efter föräldrar och syskon utan egna barn kan ha uppgifter om bostadsort. Nämns de i ev dagboksanteckningar? O.s.v.

Passagerarlistor över utvandrare finns i Göteborgs poliskammares arkiv. Dessa kan man hitta hos Emiweb och på Arkiv Digital, samt den gamla CD emigranten populär. Väldigt många anlände till New York och Castle Garden och senare Ellis Island. Det finns databaser på Internet över alla immigranter som kom in i USA denna vägen.

När man sedan börjar söka efter dem i USA så är det främst de olika folkräkningarna som är användbara. De gjordes var tionde år. En del stater gjorde egna däremellan. Dessa finns indexerade och sökbara fram till 1940. 1950 släpps våren 2022. De stora släktforskabolagen Ancestry, MyHeritage och Familysearch (som är gratis) har en mängd sökbara register över födda, döda, gifta m.m. Där finns även folkräkningarna och en mängd annat man kan ha nytta av. I Findagrave kan man också hitta sina släktingar. Ett annat tips är också att söka i de digitaliserade Svenskamerikanska tidningarna som man bland annat hittar här https://www.mnhs.org/newspapers/swedishamerican

Detta var bara en mycket kortfattad sammanfattning av emigrantforskning. Det finns böcker och Internetsidor med bättre information.

Blogg med tips om forskning: https://www.rotter.se/blog/entry/haer-hittar-du-emigranterna

Ett par ställen som man kan besöka och bedriva forskning:
www.konkordiahuset.se Drivs av Anna-Lena Hultman i Hössna
www.utvandrarnashus.se.  https://kulturparkensmaland.se/besok-oss/vara-besoksmal/utvandrarnas-hus Svenska Emigrantinstitutet med Utvandrarnas Hus i Växjö.

Internetsidor:

Emiweb  www.emiweb.eu/
Familysearch – mormonernas databaser www.familysearch.org/en/
Ancestry www.ancestry.se/
MyHeritage http://www.myheritage.se
www.ellisislandrecords.orgImmigranter via New York från1892
www.cyndislist.com. Hemsida med enorm mycket länkar rörande migration och annat av släktforskarintresse
Riksarkivet med Digital forskarsalen https://riksarkivet.se/  och https://sok.riksarkivet.se/
Arkiv Digital: databas Svenskar i USA 1940, samt indexerad databas över dem som finns med i olika poliskammares arkiv.

En del av sidorna är avgiftsbelagda och andra helt gratis. På några får man enklare uppgifter gratis men vill man gå djupare i materialet måste man skaffa ett abonnemang.

Böcker:

Emigrantforska på nätet Ted Rosvall & Anna-Lena Hultman

Dessa nedan verkar vara utgångna men kan finnas på antikvariat, bokbörsen och förhoppningsvis på bibliotek.

Emigrantforskning av Ted Rosvall & Anna-Lena Hultman (finns i VGN:s ägo)
Emigrantforska Steg för steg  av Per Clemesson och Kjell Andersson.
Ulf Beijbom har skrivit flera stycken t.ex. Drömmen om Amerika, Mot löftets land-den svenska utvandringen,  Utvandrarna och Svensk-Amerika.

CD-skivor:

EMIBAS (utgången) och Emigranten populär. Finns installerade på datorer, Vara Bibliotek.