Föreningens böcker mm

VGN äger ett antal böcker och häften, som förvaras i föreningens skåp på biblioteket i Vara. De flesta böckerna kan lånas i samband med forskarservicekvällarna. Häften läses på plats.

 • Sveriges Släktforskarförbunds årsböcker 1989, 1990, 1992, 1994-2023
 • Genealogiska föreningen: Släkt och Hävd nr 2-3 1950 – nr 1 2004, nr 1 2009 – nr 1 2022, Olika artikelregister mellan 1972-1999, Jubileumsskrift 1933-2008.
 • Emigrantforskning, av Hultman/Rosvall – (handbok nr 1 från förbundet)
 • Släktforska med DNA, av Peter Sjölund – (handbok nr 9 från förbundet)
 • Släktforskning i Norden, tre delar – Finland, Norge, Danmark
 • Engström : Marks kompani
 • Hallqvist: Norra Kinds kompani
 • Cederbom och Friberg: Skara Stifts herdaminne 1850-1930  fem delar.
 • VGF:s jubileumsskrift: Rötter och Grenar på västgötska släktträd
 • Bjärby socken
 • Torsten Andersson m.fl: Öster- o Västerbitterna – förteckning över gamla boplatser samt historier och berättelser.
 • Bägerfeldt, Lars: Svea rikes vagga
 • Fahlgren, Harry: Rydakrönikor 1959-2010  (av Falle)
 • Bok om Gunnar Wennerberg
 • Vänersborgs släktforskarförening: Brättebladet 1999-2009 DVD
 • Sveriges Släktforskarförbund: Om bryggor och bojor eller konsten att släktforska utan att det blir fel
 • Sveriges Släktforskarförbund: Jakten på min släkt – 20 unga forskare berättat
 • Hedin, Gunnar: Västergötland under 1000 år
 • Bergman, Arvid: Heraldisk bilderbok
 • Lindholm, Carl: Bomärken (2 ex)
 • Fåglefelt, Bengt: VGN 30 år Historik
 • Beijbom, Ulf: Emigrantinstitutet 10 år
 • Hjälpredan Lokala företagstelefonkatalogen Vara-Nossebro 1992/93
 • Nossebro skola Högstadiet läsåret 1970-1971
 • Matrikel över lärare och elever vid Tumleberg-Varaskolorna 1915-1946, jämte en del västgötska elever vid Tyfts lantmannaskola 1911-1915, redaktör David Andersson
 • Vara skolförbund matrikel 1968, 1969, 1971-72, 1974.75
 • Vitus konstlexikon – Nordiska konstnärer
 • Vem är det: 1949, 1953, 1955, 1957, 1959, 1963, 1965, 1983, 1997
 • Vem är Vem: Götalandskapen utom Skåne (1948), Sveland utom Stor-Stockholm (1964, Skåne, Halland, Blekinge (1966)
 • Ekelund, Jacob: Westergötland   1840 (utgiven 1987 av föreningen för Västgötalitteratur)
 • Om Skara, Axevalla, Warnhem och Höjentorp 1858 (utgiven 1996 av föreningen för Västgötalitteratur)
 • Jacob P Chronanders lovtal över Västergötland hållet i Åbo i april 1646 (översatt av  Sven Blomgren 1981)
 • Svensk biografisk lexikon, utdrag: Robert Jansson, Hans Jansson, Betty Jansson
 • Folke Elfving: kring Johan Björnsson Printz, om Familjeporträtten del 1 o 2

Släktböcker och utredningar

 • Sveriges Släktforskarförbund: Svenska antavlor häfte10  1989, häfte 1-10 1990-1994, häfte 1-10 1995-1999, häfte 1-10 2000-2004, register 1990 (samt några dubletter)
 • Hylander, Ivar: En västgötsk allmogesläkt under 250 år  Olstorpsläkten från Stora Mellby
 • August Johansson i Essunga, Släktkrönika, 1960 (Stencilerat häfte).
 • Ingrid Mathiassons släktutredningar från Skarstad, gjorda under 1990-talet: Matts Olofsson i Basegården ättlingar; Lars Håkansson i Basegården ättlingar: Ättlingar till Joseph Svensson Torsgården, Vara; Ättlingar till Pehr Bryngelsson Stommen Önum; Måns Klöven i Klövagården Skarstad ättlingar.
 • Högmark Bergman, Christina: Fädernegårdarna
 • Högmark Bergman, Christina: Matskol, Mascoll, Maskåhl, Maskåll – en västgötasläkt under fem sekel
 • Johansson, Nils: Emtunga-NolgårdssläktenTilander, Elsa: Släkten följa släktens gång.
 • Stårck, J.: Ätten Papegoja 1930 (utgiven 1983 av föreningen för Västgötalitteratur).
 • Släkten Amnéus år 1900.
 • Svenska Släkter 1948 Tidskrift för Släktkunskap
 • Sven Andersson, Stommen, Önum – Ättlingar
 • af Segerstad, Nils Hård: Släkten Berg från Söderhamn
 • Millqvist: Korsgården i Velinge 1950, Boströmska släkten
 • Almqvist: Bidrag till den ointroducerade adliga s.k. Bjurumssläktens historia 1952.
 • Lundberg: Ätten von Hackewitz 1990
 • Torsten Andersson, Torsgården, Vara, Ättlingar
 • Mannerfelt: Tvenne antaflor – Stenbock och Lilliehöök – 1903
 • Elfving, Folke: kring Johan Björnsson Printz, om Familjeporträtten del 1 o 2
 • von Stedingk, Victor: Ättlingar till Johan Printz, guvernör i Nya Sverige, 1937
 • Sköld, Hugo: Skräddaregårdssläkten i Stenstorp, 1967
 • Jonsson: Tre släkter Myra i Synnerby 1974
 • Almqvist: Samtida anteckningar om adliga släkten Oxehufvud (1573-1625), utgiven 1955.
 • Tengvall: Släkten Tengvall 1974
 • Tre Rosor (Särtryck)
 • Carlsson, Josef: Kontraktprosten och kyrkoherden Filosofie magister Benedictus Jonae Carlson Släkttafla. (utgiven 1915)
 • Sjögren, Bengt O T: Kontraktsprosten Benedictus Jonae Carlson 1768-1833 (utgiven 1969)

Därutöver finns i skåpet (ej för utlåning):

 • Släktforskartidskrifter, t.ex. Släkthistoriskt Forum, Diskulogen, Ättlingen, Genos (från Finland),
 • Sveriges Släktforskarförbunds utgivna CD/DVD-skivor med olika databaser
 • CD-skivor med Arkiv Digitals av fotograferingar av Vara pastorats kyrkoböcker från ca 1895 till slutet av 1930-talet.

Föreningen äger även:

 • Ekonomisk karta för Skaraborgs Län 1877-1882 utgiven 1986, komplett mapp
 • Inramad Härads- och Sockenkarta över Västergötland – 30-årsgåva från VGF. Uppsatt på biblioteket i Vara.
 • Roll-Up
 • Ett sällskapspel om släktforskning
 • Protokollspärmar för Vara-Grästorps Släktforskarförening
 • Kassaböcker med verifikationer 1992-1996 Nossans forskarklubb