GDPR- Dataskyddsförordning

En ny dataskyddsförordning (GDPR) gäller från 25 maj 2018. Den ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL) och innebär ett förstärkt skydd av enskildas personuppgifter, speciellt när det gäller känsliga uppgifter. GDPR står för General Data Protection Regulation och är gemensam för EU. Information om GDPR finns på Datainspektionens hemsida.

För att kunna hålla kontakten med föreningens medlemmar har VGN Släktforskare ett medlemsregister. Registret innehåller medlemmarnas namn, adress, telefonnummer e-postadress, medlemsnummer, familjemedlem och betald avgift för innevarande år. E-postadresserna finns även i en adressbok i föreningens e-post-konto. E-postadresserna används även för information av olika slag till medlemmarna.

Vi lämnar inte ut medlemsregistret och adressboken eller uppgifter därur till någon annan förening, organisation eller enskild person. Ansvarig för medlemsregistret är föreningens kassör och för e-post-adressboken föreningens sekreterare.

I samband med att medlemsavgiften betalas utgår föreningen från att medlemmen samtycker till lagringen av uppgifter enligt ovan.

När en medlem vill avsluta sitt medlemskap stryks medlemmen i våra register så snart det är möjligt, dock senast i slutet av året. VGN behåller inte några uppgifter om tidigare medlemmar. Om du som medlem vill veta exakt vilka uppgifter vi har registrerade om dig, rätta uppgifter eller vill bli struken ur våra register, vänligen kontakta oss på föreningens e-post vgn.styrelse@gmail.com eller via telefon till föreningens kassör Karl-Johan Augustsson 0512-513 32.

VGN Släktforskare är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell släktforskarförening.
Föreningens ändamål enligt våra stadgar är att som lokal organisation:

  • tjäna medlemmarnas och släktforskningens syften genom att bevaka och främja släktforskningens intressen,
  • värna om det släkthistoriska källmaterialet och dess tillgänglighet för forskningen,
  • sprida kunskap om släktforskningen som kulturfaktor, ideell folkrörelse och vetenskap,
  • samarbeta med andra organisationer som har liknande inriktning,

Vill du läsa hela policyn hittar du den här: GDPR policy VGN släktforskare