Släktplatser

Tema Släktforskningens Dag 2022

Tips om var man kan söka information:

Sveriges Hembygdsförbund – Hembygdsföreningarnas kunskap och deras arkiv och hemsidor

Sockenböcker, Gårds-och torpinventeringar, samt äldre sockenbeskrivningar, Andra lokalhistoriska böcker. Böcker om olika städers historia.

Kommunarkiven.

Gårdsarkiv – kan finnas både hos privatpersoner och hos hembygdsföreningar samt andra arkiv.

Kartor – Historiska kartor hos Lantmäteriet (https://historiskakartor.lantmateriet.se/
Riksarkivet (https://sok.riksarkivet.se/amnesomrade?infosida=amnesomrade-kartor-och-ritningar).
Kartbild.com kan man jämföra historiska och nutida kartor med varandra.

Riksantikvarieämbetet: Fornsök, Bebyggelseregistret, m.m.

Lantmäteriet har även en ortnamnsdatabas: https://ortnamn.lantmateriet.se

Lagfarter – Lagfartsböcker 1875-1933 Finns digitaliserade hos Riksarkivet och Arkiv Digital. Tidigare fanns även fastighetsböcker 1933-1980 digitalt hos Riksarkivet, men är borttaget på grund av GDPR. Lantmäteriet har uppgifter om senare lagfarter. Före 1875 hittar man dem i domböckerna.

Leta foton på Internet, hos hembygdsföreningar och olika arkiv. Bokverket Svenska Gods och gårdar kan finnas på ditt bibliotek Hos Arkiv Digital finns det digitaliserat. Tips på liknande bokverk hittar du här https://www.rotter.se/blog/entry/gardar-och-hus

Flygfoton – Mycket finns digitaliserade hos Arkiv Digital och Flygfotohistoria.

Digitaliserade dagstidningar hittar du via Kungliga biblioteket:  https://tidningar.kb.se/

Släktsafari: Gör utflykter och besök kyrkor, gårdar och annat med släktanknytning

Släkthistorisk Forum (tidskrift): Artiklar med anknytning till temat kan man hitta som PDF på https://www.rotter.se/forbundet/slaktforskningens-dag.

Rötterbokhandeln har tips om böcker. Där finns även CD:n  Svenska ortnamn.

Blogg: https://www.rotter.se/blog/entry/forska-om-fastigheter och https://www.rotter.se/blog/entry/gardar-och-hus

TV-serien Det sitter i väggarna: de två senaste säsongen finns på SVT-play

Sök på dina orter på Google efter information och bilder.