Styrelsen m.m.

2024/25

epost: vgn.styrelse@gmail.com

Ann-Britt Dahlström    ordförande
Grästorp
0723-202209
annda50(att)gmail.com

Reino Löfgren v. ordförande
Lekåsa
070-6796080
evbire(att)gmail.com

Gerd Johansson  sekreterare, pressombud     
Tråvad
0739-986849
gerd.travad(att)gmail.com

Karl-Johan Augustsson kassör
Nossebro
0738-417451
karjohaug(att)gmail.com

Ing-Britt Johansson v. sekreterare
Helås

Anna-Kajsa Andersson
Helås

Gudrun Bohlin Smärgel   
Salstad

Christina Lindh Ersättare
Grästorp

Bengt-Åke Brolin Ersättare
Håle

Sören Stenermark   Ersättare
Önum

Valberedning
Håkan Brander,
 St Levene  sammankallande
Birgitta Löfgren, Lekåsa
Ingemar Andreasson, Flakeberg

Revisorer
Rune Fridén
Britt-Marie Pihl
Hans-Åke Sjöqvist
ersättare

Har ni några idéer eller önskemål om vad vi ska göra i föreningen, så är ni välkomna att kontakta någon i styrelsen. Vi tar tacksamt emot detta.

Nya medlemmar hälsas hjärtligen välkomna. Kontakta kassören Karl-Johan Augustsson(se ovan).

Medlemsavgift för 2024 100:-  Familjemedlem 50:-

Bankgiro 5007-7460