Styrelsen m.m.

2020

epost: vgn.styrelse@gmail.com

Ann-Britt Dahlström    ordförande
Kungsgatan 2     467 40 Grästorp
0723-202209
annda50(att)gmail.com

Reino Löfgren v. ordförande
Lekåsa, Kvistagården 803   465 95 Nossebro
0512-410 62
evbire(att)gmail.com

Gerd Johansson  sekreterare, pressombud     Tråvad Kållegården 1    534 91 Vara
0512-140 12, 0739-986849
gerd.travad(att)gmail.com

Karl-Johan Augustsson kassör
Rosengatan 1   465 30 Nossebro
0512-513 32
karjohaug(att)gmail.com


Ing-Britt Johansson v. sekreterare
Stommen 1, Ryda      534 96 Vara
0512-152 60

Christina Lindh
Fågelvägen 4      467 40 Grästorp
0514-104 26

Anna-Kajsa Andersson
Halvåsvägen 8 , 534 96 Vara
0512-15015

Arne Svahn   Ersättare
Ågatan 19     467 31 Grästorp
0514-104 12

Gudrun Bohlin Smärgel   Ersättare
Rosen Salstad 16   467 96 Grästorp
  0514-402 60

Bengt-Åke Brolin Ersättare
Håle Torsgården 11 , 467 94 Grästorp
0514-32096

Valberedning
Håkan Brander,
 St Levene  sammankallande
Birgitta Löfgren, Lekåsa
Bengt Fåglefelt, Vara

Revisorer
Rune Fridén
Barbro Backlund
Hans-Åke Sjöqvist
ersättare

Har ni några idéer eller önskemål om vad vi ska göra i föreningen, så är ni välkomna att kontakta någon i styrelsen. Vi tar tacksamt emot detta.

Nya medlemmar hälsas hjärtligen välkomna. Kontakta kassören Karl-Johan Augustsson(se ovan).

Medlemsavgift för 2020 100:-  Familjemedlem 50:-

Bankgiro 5007-7460