Årsmöte och Slättforskaren

Nu ha rett nummer av vårt medlemsblad precis blivit klart och utskickat till medlemmarna.

Där skriver vi lite om våra tankar kring årmöte 2021, se utdrag nedan

”Enligt stadgarna ska vårt årsmöte vara genomfört senast under mars månad. Det kommer inte att fungera i år. Styrelsen har via epost-kontakt beslutat att avvakta framåt senvår/sommaren då det förhoppningsvis går att arrangera ett möte utomhus. Vi får se tiden an. ”

Det blir ingen planerad verksamhet under våren heller. Det är bara att hoppas att vi kan komma igång lite smått till hösten. Det återstår att se.