Bokgåva

VGN har fått som gåva ett exemplar av boken om Bjärby socken.  Grundarbetet har utförts av en studiecirkel med start 1981. Materialet har nu sammanstält av Astrid Svensson och till sin hjälp har hon haft Inger Syhlén Jonsson.  

Tack för gåvan