Ny Hedersmedlem

Vid årsmötet föreslog styrelsen att Helge Svantesson, Larv, skulle väljas till hedersmedlem i föreningen, vilket också så blev beslutat.

Helge var under många år VGN:s kassör och han har lett åtskilliga kurser i släktforskning. Även forskarservicen på Vara bibliotek har han varit ansvarig för under många år. Under senare år har Helge lagt ner ett enormt arbete på utgivningen på DVD av Sandåkersläkten från Bitterna. Och nu arbetar han med en digitaisering av Sven Mellbergs släktutredningar. Mellberg var präst i Flo.