VGF:s Diplom utdelat till medlemmar i VGN

Vid Västgöta Genealogiska Förenings årsmöte 2013 i Vara tilldelades tre av våra medlemmar deras ”Diplom för förtjänstfullt genealogiskt arbete”. Dessa tre var Barbro Backlund, Kerstin Enström och Sven Larsson. Dessutom har ett diplom tilldelats Sven-Olof Ask, bördig från Längjum.

 Grattis önskar VGN.

Det första diplomet delades ut 1985.  Före årets mottagare har diplomet delats ut minst 13 gånger till medlemmar i VGN och andra med anknytning till våra bygder.