Verksamheten

Vi försöker ha en blandad verksamhet:

  • Anbytarträff/släktforskar-LAN. Föreläsning, Utflykter och någon kurs emellanåt, Berättarträff, m.m. Deltagande på lokala mässor och olika kulturella arrangemang.
  • Forskarservice på våra tre huvudbibliotek – Vara, Grästorp och Nossebro. Till dessa är alla intresserade välkomna, både nybörjare och gamla forskare som vill ha hjälp att gå vidare.
  • Arrangemang på Släktforskningens Dag och ibland på Arkivens dag.
  • Slättforskaren – föreningens lilla informationsblad som utkommer två-tre gånger per år.
  • Vi har hjälpt också till med ”Namn åt de döda” och gravstensinventering.
  • VGN har bekostad digitalisering hos Arkiv Digital av ett stort antal tidiga domböcker för häraderna: Åse, Viste, Barne, Laske och Skåning.