Släktforskningsfråga

Hej!

VGN har fått en fråga från Peter Kjällström, som vill vill skicka vidare. Om någon vill ta kontakt med honom har han epost  peterkjallstrom@outlook.com 

Hej!

Jag tänkte höra om det finns någon som forskar på Kvänum.

 Jag har större delen av min fars släkt från Kvänum, Norra Vånga, Edsvära och Tråvad. I min målsättning att kartlägga släkten har jag också brett ut mig och forskat på syskon och ingifta med anor enligt ovan. Detta har gjort att jag stött på ett antal släkter som fångat mitt intresse utan att egentligen vara direkt knuten. Dessa släkter är Warmark, Lidberg, Winroth, Norén, Tornberg, Standar, Grönberg och i allra högsta grad familjen Rullman.

 Självklart också min egen släkt i form av berättelser, dokumentation och fotografier.

Vänliga hälsningar

 Peter Kjällström