Nyinköpta böcker

Fem nya böcker har köpts in till VGN:s bibliotek, som förvaras i föreningens skåp på Vara bibliotek. Alla fem är handböcker utgivna av Sveriges släktforskarförbund. Möjlighet finns att låna i samband med VGN:s aktiviteter på biblioteket.

Böckerna är:
Emigrantforskning  – handbok nr 1
Släktforska med DNA – handbok nr 9
Släktforskning i Norden – tre delar – Finland, Norge, Danmark