Foto Helge och diplomet

Sveriges Släktforskarförbunds hedersdiplom

Som vi tidigare berättat om har Helge Svantesson, Larv, tilldelats ovan nämnda diplom. Utdelningen skedde under Stämmomiddagen i Köping 24 augusti 2013.